Gabinet Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej
NeuroSpero
Wioletta Janczara

Udzielam pomocy psychologicznej i neuropsychologicznej dorosłym, dzieciom i młodzieży.

Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna jest jednym z rodzajów diagnozy psychologicznej i ma za zadanie opisanie poziomu funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u osób z dysfunkcjami/ uszkodzeniem mózgu lub ich podejrzeniem. Obejmuje między innymi diagnozę pamięci, spostrzegania, myślenia, języka (afazje), ruchów dowolnych i inne. Służy określeniu jakie deficyty powodują trudności w funkcjonowaniu poznawczym, zawodowym, szkolnym i emocjonalnym.

Wskazania do diagnozy neuropsychologicznej:
– stan po urazie czaszkowo- mózgowym;
– stan po operacji neurochirurgicznej;
– choroby neurologiczne (mózgowia);
– neuroinfekcje;
– stan po udarze mózgu (krwotocznym/ niedokrwiennym);
– stan po niedotlenieniu okołoporodowym;
– stan po długotrwałej intoksykacji narkotykowej/ alkoholowej
– przewlekła niewydolność nerek, wątroby, układu krążenia;
– podejrzenie istnienia deficytów neuropsychologicznych np. trudności z pamięcią, koncentracją.

W przypadku zdiagnozowania istnienia deficytów neuropsychologicznych wskazana jest terapia neuropsychologiczna. Uwaga- podjęcie terapii nie jest obligatoryjne.

Pełna diagnoza neuropsychologiczna w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu i możliwości psychofizycznych badanego trwa ok. 2-4 spotkań. Wymagane jest dostarczenie pełnej dokumentacji dotychczasowego leczenia- o ile takie było podjęte (np. karty wypisowe ze szpitali), a przypadku dzieci i
młodzieży także książeczka zdrowia dziecka.

Na spotkanie diagnostyczne/ terapeutyczne konieczne jest przyniesienie okularów/ aparatów słuchowych jeśli są używane oraz informacji o aktualnie zażywanych lekach i ich dawkach.

Dorośli

– diagnoza neuropsychologiczna
– terapia neuropsychologiczna
– interwencja kryzysowa

Dzieci i Młodzież

– diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
– diagnoza dojrzałości szkolnej
– trudności wychowawcze i emocjonalne

Firmy i Instytucje

Szkolenia, wykłady z psychologii,

psychologii klinicznej,

rozwojowej oraz neuropsychologii

Formularz Kontaktowy

JanczaraWiolettaNeuropsycholog@gmail.com

Gabinet Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej NeuroSpero
Wioletta Janczara

509 824 825

Warszawa, ul. Wspólna 61 lok. 104 (Klinika Metoda)

UWAGA- osoby niepełnosprawne ruchowo proszę o poinformowanie mnie o tym fakcie w trakcie umawiania wizyty, gdyż ze względu na II piętro bez windy spotkamy się w innym gabinecie z lepszą dostępnością.

NIP 712-254-49-11 ; Regon 384194185