O Mnie

Wioletta Janczara

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną, tyflopedagogiem, surdopedagogiem. Absolwentką Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (2004 r.) oraz podyplomowych studiów „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” na UMCS. Posiadam kwalifikacje z zakresu pedagogiki i oligofrenopedagogiki. Mam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej, poradnictwa i terapii neuropsychologicznej. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z deficytami neurologicznymi,
niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą.

 

Odbywałam praktyki zawodowe między innymi na:
– oddział psychiatryczny Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie,
– oddział neurologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie,
– Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
– Oddział Rehabilitacji SP Szpitala Klinicznego w Lublinie,
– Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, przedszkolu, gimnazjum, szkole specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Formularz Kontaktowy

JanczaraWiolettaNeuropsycholog@gmail.com

Gabinet Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej NeuroSpero
Wioletta Janczara

509 824 825

Warszawa, ul. Wspólna 61 lok. 104 (Klinika Metoda)

UWAGA- osoby niepełnosprawne ruchowo proszę o poinformowanie mnie o tym fakcie w trakcie umawiania wizyty, gdyż ze względu na II piętro bez windy spotkamy się w innym gabinecie z lepszą dostępnością.

NIP 712-254-49-11 ; Regon 384194185