Osoby Dorosłe

 • diagnoza neuropsychologiczna
  obejmuje między innymi diagnozę funkcjonowania językowego- afazje, otępienia, ruchów dowolnych- apraksje, spostrzegania wzrokowego- agnozje, zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego na skutek dysfunkcji mózgowej np. zespół czołowy. Poza tym diagnozowana jest pamięć, myślenie itp.
 • terapia neuropsychologiczna
 • interwencja kryzysowa
 • porady
 • konsultacje
 • diagnoza intelektu (określenie poziomu ilorazu inteligencji IQ)

Dzieci i Młodzież

 • diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych
 • diagnoza dojrzałości szkolnej
 • trudności wychowawcze i emocjonalne
 • zaburzenia rozwojowe i neurorozwojowe
 • diagnoza intelektu
 • zajęcia stymulujące rozwój intelektualny dla dzieci w wieku 4- 10 lat (ćwiczenia rozwijające pamięć, koncentrację uwagi, percepcję wzrokową i słuchową, kojarzenie, myślenie itp.)
 • diagnoza neuropsychologiczna (w tym także diagnozuję specyficzne zaburzenia językowe, afazję dziecięcą na potrzeby zespołów orzekających działających przy poradniach psychologiczno- pedagogicznych, wymagane aktualne badanie słuchu)
 • konsultacje
 • porady
 • interwencja kryzysowa

Firmy i Instytucje

 • szkolenia, wykłady z psychologii, psychologii klinicznej, rozwojowej oraz neuropsychologii- zakres, tematyka i długość szkolenia ustalane są indywidualnie
 • objęcie terapią psychologiczną dzieci z orzeczeniami i potrzebie kształcenia specjalnego ze
  względu na afazję, niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność intelektualną, zespół Aspergera i inne- oferta dla niepublicznych placówek oświatowych

Wystawiam faktury VAT

Formularz Kontaktowy

JanczaraWiolettaNeuropsycholog@gmail.com

Gabinet Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej NeuroSpero
Wioletta Janczara

509 824 825

Warszawa, ul. Wspólna 61 lok. 104 (Klinika Metoda)

NIP 712-254-49-11 ; Regon 384194185